Relatietherapie wilt helpen inzicht te verwerven in de verschillen tussen partners en hoe deze het functioneren binnen de relatie beïnvloeden. Er wordt betracht partners leren op een liefdevolle manier te luisteren naar elkaars frustratie, pijn en verdriet en samen te zoeken naar verbinding en nieuwe manieren om met elkaar om te gaan. De bedoeling van koppeltherapie is zichzelf beter te leren kennen als individu en als partner in een relatie.

Helaas zal niet elk koppel de weg naar elkaar terugvinden en is samenblijven niet altijd een optie. Een breuk kan veel pijn en verdriet met zich meebrengen en er kunnen heel wat vragen ontstaan: over hoe het verder moet zonder elkaar, hoe je kinderen voorbereid op een breuk, hoe je als ouders ouder kan blijven zonder de andere ouder te diskwalificeren in die rol,… Ook hierin kan een relatietherapie ondersteuning bieden.

Indien een problematiek meerdere personen treft binnen een gezin kan gezinstherapie aangewezen zijn. Familietherapie kan helpen om na te gaan in welke vicieuze cirkel u als gezin bent terecht gekomen. De psychotherapeut zal samen met u en uw gezin zoeken naar de interactiepatronen die maken dat u als gezin ‘vast’ komt te zitten en wat er nodig is om uit deze negatieve spiraal te komen. Bedoeling is dat elk gezinslid zich gehoord, gewaardeerd en gesteund voelt en een nieuwe context van functioneren wordt gecreëerd waar elk gezinslid zijn/haar plek verwerft.