De Ander

Je est un autre

We worden geboren uit relatie en we worden gevormd door relatie.

We komen – toch voor een groot deel – als een wit blad op deze wereld. Dat wordt alsmaar meer beschreven naarmate we interacties hebben met De Ander. Op die manier ontstaat geleidelijk een identiteit, ons Ik. Doorheen, dankzij en soms ondanks De Ander worden we dus wie we zijn.

Do not ask who I am and do not ask me to remain the same

Zonder onoverkomelijke verstarringen blijven we ons leven lang in voortdurende verandering. Daarbij blijft De Ander van fundamenteel belang. Het relationele, de verhouding tot De Ander, vormt de kern van ons bestaan.
Wanneer er problemen of onduidelijkheden ontstaan op psychisch, relationeel, professioneel,… gebied is het daarom zinvol om deze te onderzoeken en eraan te werken in interactie met De Ander.

Wij willen die Ander voor jou zijn.

Je kan op deze website informatie vinden over ons, ons aanbod en onze manier van werken. We hopen dat je daarmee al een beeld kunt vormen.

Indien je meer informatie wenst of als je vragen hebt, kan je steeds een afspraak maken of contact met ons opnemen.

De Ander

Aanbod

Kinderen en volwassenen  |  Individueel, koppels, groepen  |  Professionals

Individuele begeleiding

Voor kinderen en jongeren

Als kind of jongere kan het leven best moeilijk zijn en kan je worstelen met bepaalde vragen of problemen. Bij kinder- en jongerenbegeleidingen wordt er samen met het kind of de jongere op zoek gegaan naar een manier om de betekenis van de zorgen of moeilijkheden te begrijpen. We vertrekken daarbij vanuit het geloof en het vertrouwen in de mogelijkheden en de groeikracht van elk kind, jongere en zijn of haar gezin.

Voor sommige (jonge) kinderen is praten soms moeilijker en wordt er meer met spelmateriaal gewerkt. Zij het via de taal, zij het via het spel, we willen aan kinderen en jongeren de ruimte geven om hun belevingen ten volle te ervaren en te uiten en hierbij voldoende aandacht hebben voor de nodige veiligheid. Om op die manier de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige te herstellen of optimaal te stimuleren.

Voor volwassenen

Tijdens individuele begeleidingen zoeken we samen met jou hoe de klachten of problemen die je ervaart begrepen kunnen worden, naar manieren om dichter bij jezelf te komen en je wensen, hoop en verlangens duidelijker vorm te geven, naar een weg om bepaalde ervaringen te verwerken, om dichter bij jezelf te komen of bij hetgeen je wilt bereiken.

Wij bieden daarbij geen kant-en-klare oplossingen aan. Iedereen wordt benaderd vanuit zijn eigenheid en van hieruit zoeken we naar datgene wat je nodig hebt om dichter te komen bij wat je wilt. We zijn immers allemaal verschillend, uniek in wie we zijn en in ons handelen, denken en voelen.

Seksuologie

Soms zijn seksuele problemen en bezorgdheden moeilijk uit te spreken. In therapie wordt hier ruimte voor gemaakt zodat we er samen nieuw licht op kunnen werpen. Sekstherapie kan bestaan uit psycho-educatie, gesprekstherapie en oefeningen.

Je kan bij onze seksuologe ondermeer terecht voor:

Koppeltherapie

Koppel- of relatietherapie wilt je helpen om inzicht te verwerven in de verschillen tussen jezelf en je partner en hoe deze het functioneren van jullie relatie beïnvloeden. Er wordt betracht om te leren op een liefdevolle manier te luisteren naar elkaars frustratie, pijn en verdriet en samen te zoeken naar verbinding en nieuwe manieren om met elkaar om te gaan. De bedoeling van koppeltherapie is jezelf beter te leren kennen als individu en als partner in een relatie.

Helaas zal niet elk koppel de weg naar elkaar terugvinden en is samenblijven niet altijd een optie. Een breuk kan veel pijn en verdriet met zich meebrengen en er kunnen heel wat vragen ontstaan: over hoe het verder moet zonder elkaar, hoe je kinderen voorbereid op een breuk, hoe je als ouders ouder kan blijven zonder de andere ouder te diskwalificeren in die rol,… Ook hierin kan een relatietherapie ondersteuning bieden.

Supervisie voor professionals

In supervisie kijken we samen naar begeleidingen die moeilijk lopen of thema’s waarmee je worstelt, zoeken we naar ondersteuning en handvaten wanneer je bent vastgelopen in een begeleiding, onderzoeken we terugkerende onzekerheden en werken we samen aan het ontwikkelen van  je eigen stijl als psycholoog of psychotherapeut.

Het doel van supervisie is om te groeien als therapeut of hulpverlener en om vanuit je eigen identiteit met zelfvertrouwen en plezier in je werk te staan.

Voor meer info: stuur ons een mailtje.

Groepsaanbod

Hieronder kan je een greep uit ons aanbod voor groepen terugvinden.

Sommige groepstrajecten worden doorlopend op verschillende momenten in het jaar georganiseerd en bestaan uit meerdere sessies. Andere thema’s worden aangeboden in de vorm van een eenmalige lezing. Tot slot bestaat de mogelijkheid om een lezing, infosessie of seminarie op maat te bestellen. Contacteer ons voor meer informatie.

Groepsaanbod voor kinderen & jongeren

Groepsaanbod voor volwassenen

IQ-onderzoek

In een intelligentieonderzoek worden verscheidene aspecten van de intelligentie gemeten. Een intelligentietest bestaat uit verschillende onderdelen met uiteenlopende vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden.

De vraag voor intelligentieonderzoek start meestal vanuit een hulpvraag van de ouders en/of het kind zelf. Dit kan naar aanleiding van schoolse moeilijkheden, bepaald gedrag dat om uitklaring van cognitieve mogelijkheden vraagt of onderzoeken van een vermoeden van een bepaalde diagnose. Een intelligentietest kan inzicht bieden in het functioneren van een kind en biedt soms verklaringen waarbij we kijken naar de uitkomst van de test, hoe het kind bepaalde taken aanpakt en hoe het kind zich gedraagt tijdens de test.

Daarnaast kan een IQ-onderzoek kaderen in een voortraject voor een logopediebehandeling. Om terugbetaling te krijgen voor een logopediebehandeling, vereist het RIZIV dat kinderen een voldoende hoog IQ cijfer hebben (hoger dan 85). Om dit te meten is er een IQ-onderzoek nodig met behulp van een gecertifieerde IQ-test.

Wij bieden een IQ-onderzoek aan bij kinderen van 6 tot 16 jaar. Voor dergelijke onderzoeken is enkel de IQ-test zelf nodig, er is geen intake en geen nabespreking aangewezen. In overleg met het kind of de jongere, worden de ouders weliswaar betrokken om de resultaten in het verslag dat ze thuis bezorgd krijgen toe te lichten.

Praktisch

Opstart en proces

Je kan een afspraak maken via e-mail, telefoon en online. Je zal vervolgens op korte termijn een intakegesprek krijgen met de psycholoog/psychotherapeut waarbij er zal worden ingegaan op je klachten of probleem, op je vragen en verwachtingen en op je doelstellingen. Indien nodig wordt een tweede intakegesprek gepland.

Omdat we steeds kampen met wachtlijsten, zal je nadien op onze wachtlijst komen. Wij zullen contact met je opnemen zodra een van onze psychologen/psychotherapeuten plaats heeft in zijn/haar agenda. Er wordt dan een afspraak ingepland met de psy met wie je samen zal werken aan je doelstellingen en waarmee je de nodige afspraken maakt over het verder verloop van de begeleiding op vlak van frequentie van afspreken, werkwijze en dergelijke meer.

Tarieven en betaling

De kost voor psychotherapie is volledig ten laste van de cliënt tenzij je hiervoor verzekerd bent. Bij sommige ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor meer informatie over terugbetaling, contacteer je best je ziekenfonds.

Onze tarieven: Intakegesprek: € 85,00 | Individuele therapiesessie: € 75,00 | Koppelgesprek met 1 therapeut: € 85,00 | Koppelgesprek met 2 therapeuten: € 95,00 | IQ-onderzoek: € 220,00.

Sommige problematieken en doelgroepen passen binnen de conventie voor psychologen. In dit geval is een verminderd tarief van toepassing. De bepaling wie in de conventie past en wie niet, gebeurt door de psycholoog.

Betalen kan cash; met uw telefoon (bank- of Payconiq app: installeren op iPhone > klik  hier  | installeren op Android > klik hier); of met  uw bankkaart (hiervoor wordt een meerkost van   1,50 aangerekend).

Annuleringsbeleid

Het correct nakomen van gemaakte afspraken komt de behandelingen ten goede. Wij gaan zorgvuldig om met onze afspraken en verwachten van jou hetzelfde. Hieronder kan je de richtlijnen vinden rond het annuleren van afspraken, te laat komen of niet opdagen voor een afspraak. Een afspraak vastleggen bij De Ander, betekent dat je instemt met deze regels. Er worden geen uitzonderingen toegestaan op deze annulatievoorwaarden.

Een afspraak annuleren of verplaatsen is geen probleem op voorwaarde dat het tijdig gebeurt.  Concreet gelden volgende termijnen:

  • Bij annulaties meer dan 2 werkdagen voor de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulaties minder dan 2 werkdagen voor de afspraak (een afspraak op maandag moet ten laatste op donderdag worden geannuleerd) wordt de helft van het tarief in rekening gebracht: Intakegesprek: € 42,50 | Individuele therapiesessie: € 37,50 | Koppelgesprek met 1 therapeut: € 42,50 | Koppelgesprek met 2 therapeuten: € 47,50 | IQ-onderzoek: € 110,00.
  • Indien je niet verschijnt op de afspraak zonder te verwittigen, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Omdat de planning van onze agenda’s centraal wordt georganiseerd, is het enkel mogelijk om via telefoon (02/356.81.38) of via info@deander.be te annuleren. Hierdoor kunnen we vrijgekomen momenten alsnog proberen invullen en proberen we ook tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten.

  • Bij afspraken die niet centraal (via info@deander.be of via 02/356.81.38) worden geannuleerd, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht: Intakegesprek: € 42,50 | Individuele therapiesessie: € 37,50 | Koppelgesprek met 1 therapeut: € 42,50 | Koppelgesprek met 2 therapeuten: € 47,50 | IQ-onderzoek: € 110,00.

Deze voorwaarden en tarieven gelden voor iedereen, zowel voor cliënten binnen als buiten de conventie.

Indien de afspraak door de psycholoog wordt geannuleerd, is dit kosteloos. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen.
Indien een cliënt te laat komt op de gemaakte afspraak, gaat de sessie in vanaf het uur van de gemaakte afspraak.

Communicatie en verslaggeving

Wij zijn gericht op samenwerking. Op de eerste plaats wordt er samengewerkt tussen psycholoog/psychotherapeut en cliënt. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met collega’s binnen en buiten onze praktijk. Omdat het effect van samenwerking groter is dan wat je afzonderlijk kan bereiken.

Wij hebben tevens de gewoonte om minstens bij het begin en einde van een begeleiding terug te koppelen naar de huisarts en wanneer nodig tussentijds te overleggen. Dit gebeurt enkel met instemming van de cliënt en dit wordt telkens besproken.

Verslagen voor anderen worden doorgaans niet opgemaakt tenzij op expliciete vraag van de cliënt, binnen de grenzen van het (gedeeld) beroepsgeheim en volgens individueel uurtarief.

What cannot be communicated to the (m)other cannot be communicated to the self.

John Bowlby

Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes.

Anaïs Nin

The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.

Carl Rogers

Out of your vulnerabilities will come your strength.

Sigmund Freud

The only people we can think of as normal are those we don’t yet know very well.

Alain de Botton

If you don’t have any shadows, you’re not in the light.

Lady GaGa

To love at all is to be vulnerable.

C.S. Lewis

The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind.

William James

I believe the greatest gift I can conceive of having from anyone is to be seen, heard, understood and touched by them. The greatest gift I can give is to see, hear, understand and touch another person. When this is done, I feel contact has been made.

Virginia Satir

De enige echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landen, maar in het krijgen van nieuwe ogen.

Marcel Proust

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Pippi Langkous

Every bad feeling is potential energy toward a more right way of being if you give it space to move toward its rightness.

Eugene Gendlin

Perhaps all the dragons in our lives are princesses who are only waiting to see us act, just once, with beauty and courage. Perhaps everything that frightens us is, in its deepest essence, something helpless that wants our love.

Rainer Maria Rilke

De Anderen

Klinisch psychologe | Systeemtherapeute
Doelgroep: kinderen en jongeren
Begeleidingen in: Nederlands
Visumnummer: 261220

Karlien Boon

We ontmoeten elkaar op een moment waarop jullie als gezin misschien even de weg en elkaar kwijt lijken te zijn, zoekend, onzeker. Misschien hebben jullie al veel geprobeerd, nagedacht en gezocht naar manieren om opnieuw het gevoel te hebben verder te kunnen in het leven. Misschien lijkt therapie een mogelijke, noodzakelijke en volgende stap in jullie zoektocht…
In deze therapeutische ontmoeting wil ik samen met jullie tijd nemen en ruimte maken voor jullie verhalen. Luisteren naar jullie zorgen en bezorgdheden. Voelen van jullie twijfels, angsten en verdriet. Accepteren en omarmen van jullie kwetsbaarheden en kwetsuren.
Onze kinderen zien vastlopen in hun ontwikkeling, zien worstelen met zichzelf en hun omgeving, raakt ons als ouders diep.
In therapie wil ik er zijn voor hen/jullie. Vanuit een veilige plek gaan we samen op weg, bouwen we een vertrouwensband op en gaan we op ontdekking. Dit betekent terugkeren, stilstaan en vooruit gaan. Samen zoeken naar andere/nieuwe betekenissen en verhalen via woorden, beelden en spel. Luisteren naar jezelf, de ander, elkaar. Voelen, mee-voelen, leren voelen van emoties en deze omarmen en accepteren. En als we eventjes de weg kwijt zijn, nemen we de tijd om tot rust te komen en de kracht te vinden om verder te gaan. Om samen met kinderen, jongeren en hun ouders tot verhalen van hoop, groei en veerkracht te komen.

Klinisch psycholoog
Doelgroep: volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands
Visumnummer: 339095

Guillaume Borremans

Ik begrijp dat het leven soms uitdagend kan zijn en dat onzekerheden lastig kunnen zijn. Wanneer je geconfronteerd wordt met bepaalde moeilijkheden wil ik hier samen met jou een blik op werpen. 
Binnen mijn therapie sta je als mens centraal en zal er steeds goed geluisterd worden en gekeken worden naar de bredere context van je leven.
Veiligheid en vertrouwen vormen voor mij de basisonderdelen binnen onze relatie waardoor een oordeelvrije omgeving wordt gecreëerd waarin vrijuit gesproken kan worden.
Samen met jou wil ik je sterke punten herontdekken en je zelfvertrouwen versterken zodat je opnieuw stevig in je schoenen komt te staan. Ik zal  je vooral ondersteunen en naast je staan wanneer je leert om te gaan met de obstakels die op je pad gekomen zijn. 
Verder wil ik niet alleen ondersteuning bieden bij het omgaan met je huidige moeilijkheden maar wil ik ook helpen met het opbouwen van veerkracht voor de toekomst.
Uiteraard is elk traject uniek waardoor ik steeds jouw tempo volg en hierbij veel belang hecht aan echtheid, empathie en een gevoel van betrokkenheid. 

Klinisch psychologe
Doelgroep: kinderen en jongeren
Begeleidingen in: Nederlands
Visumnummer: 398035

Margot Buelinckx

“Raar eigenlijk, wij zien alleen onze buitenkant, maar bijna alles gebeurt vanbinnen.”
Charles Mackesy

Deze woorden onthullen een waarheid die volgens mij nog vaak over het hoofd wordt gezien: kinderen hebben een rijke innerlijke wereld waarin er zoveel gebeurt, ze worden soms geconfronteerd met een complexe puzzel van emoties, gedachten en behoeften die ze moeilijk in woorden kunnen vatten. Het enige wat wij als buitenstaanders waarnemen, is hun gedrag. Een krachtige vorm van communicatie die hen helpt ons iets belangrijks te vertellen. Het is aan ons om met zorg te observeren en onszelf af te vragen: wat willen ze ons met dit gedrag duidelijk maken?

In mijn therapie gebruik ik spel als het centrale punt van ontdekking. Ik geloof sterk dat kinderen de wereld al spelend ontdekken. Dit maakt spel een krachtig middel om nieuwe vaardigheden aan te leren zoals het omgaan met emoties, probleemoplossende vaardigheden, sociale interacties aangaan, nieuwe perspectieven verkennen,… Met geduld en begrip begeleid ik hen spelenderwijs bij het ontwikkelen van deze essentiële vaardigheden. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat ouders de ware experts zijn als het gaat om hun kinderen. Samen, met wederzijds vertrouwen in elkaars kennis, kunnen we een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin kinderen de kans krijgen om te groeien.

Met open armen en een warm hart sta ik voor jullie klaar.

Klinisch psycholoog | Gestalttherapeut i.o.
Doelgroep: volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands | Frans | Engels
Visumnummer: 384477

Jan De Haen

In gestalttherapie gaan we aan de slag met wat jou hier-en-nu bezig houdt. Dit kan een moeilijke situatie zijn op het werk, of een conflict met je partner, of gevoelens waar je al lang mee zit; maar ook angst, piekeren, verlieservaringen,… dit alles kan aan bod komen in de therapieruimte.
We gaan samen op onderzoek uit. We onderzoeken hoe jij geraakt wordt door jouw omgeving, maar ook hoe jij een invloed hebt op jouw omgeving. Gestalttherapeuten gaan uit van de mogelijkheden en talenten van elke mens. Ieder van ons is in staat om zich aan te passen aan tal van situaties. Maar de strategieën van vroeger zijn niet altijd passend voor de situatie vandaag. Daarom is het nuttig om stil te staan bij jouw gedachten, jouw gedrag, jouw gevoelens, kortom wat jouw lichaam jou vertelt.

Er zit heel wat kennis verborgen in elk van ons. We gaan op zoek naar deze ‘vergeten’ kennis en komen zo tot meer besef van wat ‘echt’ van ons is, en wat we nodig hebben om nieuwe situaties aan te gaan.
Als gestalttherapeut ben ik er om jou te ondersteunen in dit proces. Dit gebeurt via gesprek, uitwisseling, dialoog. Daarnaast kunnen we, als je dit ziet zitten, ook andere methodieken inzetten, zoals; werken met kleur, klei, beweging, playmobil figuren, muziek,… Ik nodig je graag uit om mee vorm te geven aan je eigen therapeutische proces.

Klinisch psychologe | Cliëntgericht therapeute
Doelgroep: volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands | Engels
Visumnummer: 263055

Kim Devleeschouwer

Vanuit een passie voor luisteren naar mensen en het trachten hen zo goed mogelijk te begrijpen werd ik psycholoog. Ik wil jou als persoon volledig leren kennen en begrijpen, je verhalen beluisteren en verdiepen, samen betekenissen ontdekken en alternatieve perspectieven creëren, een veilige ruimte creëren om (ook moeilijke) emoties te kunnen uiten. Ik geloof in mensen hun kracht om vanuit hun kwaliteiten te groeien. Daarvoor hecht ik binnen therapie veel belang aan een goed contact tussen jou en mezelf. Een goede klik tussen cliënt en therapeut, die authentiek, empathisch en aanvaardend is, vormt volgens mij de basis voor een succesvolle therapie. Dit beïnvloedde ook mijn keuze om te starten met een opleiding cliëntgerichte psychotherapie. Samen gaan we op zoek naar waarin je vastloopt en hoe je dichter kan komen bij de persoon die je wil zijn. Dit gebeurt binnen een veilige omgeving waar er plaats is om te zijn wie je bent en te uiten wat je denkt en voelt. We gaan samen na welke ideeën je meegekregen hebt in je leven, in welke rol je vaak kruipt en hoe dit gegroeid is, welke invloed dit heeft op jou en op je relaties met anderen, … Deze puzzel alleen leggen is vaak erg moeilijk. Graag wil ik jou helpen om samen de puzzelstukjes te leggen die jou een helderder beeld kunnen geven.

Klinisch psychologe
Doelgroep: volwassenen en jongeren
Begeleidingen in: Nederlands
Visumnummer: 414553

Laïla Durlinger

Als sociaal persoon haal ik veel voldoening uit het ontmoeten van nieuwe mensen en het aangaan van betekenisvolle connecties. Graag ontmoet ik jou om samen stap voor stap in verbinding te gaan, zodat je je veilig en vertrouwd voelt om je verhalen met mij te delen. Beeld je in dat deze ontmoeting gelijkstaat aan twee wandelaars die elkaar tegenkomen op reis, waarbij jij een rugzak draagt en mij om hulp vraagt. We zetten ons even neer om te kijken naar wat de reis momenteel bemoeilijkt. Dit kunnen verschillende zaken zijn: obstakels op de weg, het weer dat niet meezit, de rugzak die te zwaar is, enzovoort. Samen zullen we verschillende aspecten van je leven bekijken en onderzoeken hoe je jouw reis kunt voortzetten.
Als klinisch psycholoog vind ik het belangrijk om op maat te werken, waarbij ik me afstem op jouw specifieke noden en behoeften. Tijdens onze gesprekken besteden we aandacht aan jouw gedachten, gevoelens en gedrag, en onderzoeken we wat deze beïnvloedt of heeft beïnvloed. Vanuit mijn opleiding als klinisch psycholoog en mijn werkervaring werk ik met een systeemtheoretische bril, wat betekent dat ik kijk naar de samenhang en wisselwerking tussen jou en je familiesysteem of sociaal netwerk, en hoe deze interacties bijdragen aan jouw algehele functioneren.
Mijn rol als psycholoog is om je te helpen ontdekken wat je wilt en kunt bereiken. Dit doe ik door je tijdens onze sessies op de juiste momenten te ondersteunen, vragen te stellen, te confronteren, te motiveren en te inspireren. Op deze manier zul je je krachtig voelen en in staat zijn om zelf weer de regie over je leven te nemen, zodat je jouw reis zelfstandig kunt voortzetten.

Klinisch psychologe
Doelgroep: volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands
Visumnummer: 369913

Lisa Kellens

Stel je voor dat jij en de psycholoog twee klimmers zijn, die elk een andere berg beklimmen, maar in de buurt. De psycholoog kan een pad zien dat je kan helpen jouw berg beter te beklimmen. Dit is niet omdat de psycholoog slimmer is dan jij, of omdat zij al eerder de berg beklommen heeft, maar omdat de psycholoog zich in een positie bevindt waaruit zij dingen kan zien die jij nu niet kan zien.

Tijdens onze gesprekken bied ik de ruimte om vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken. Ik streef ernaar jou te ondersteunen bij de zoektocht naar jouw geschikt wandelpad, zodat jij uiteindelijk op eigen kracht de top van de berg haalt. Samen met jou neem ik graag de tijd om te luisteren naar datgene waarmee jij vastloopt en te kijken op welke manier je hiermee kan omgaan. Hierbij heb ik oog voor jouw noden en volg ik het tempo dat voor jou als cliënt veilig voelt.

Daarnaast hecht ik veel belang aan ont-moeten, onvoorwaardelijke empathie en een onbeoordeelde houding. Ik bezit een gezond optimisme en geloof in de kracht van iedere persoon. Mensen helpen en opnieuw zien groeien, geeft mij veel voldoening.

Klinisch psychologe
Doelgroep: kinderen en jongeren | volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands
Visumnummer: 414555

Febe Michiels

“In het midden van moeilijkheden liggen mogelijkheden.”
Albert Einstein 

Ik koester een oprecht geloof dat iedereen de kracht heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Als psycholoog wil ik graag naast je staan in je persoonlijk proces naar zelfontwikkeling en veerkracht. Soms zal ik je helpen om even stil te staan en te reflecteren op de weg die je al bewandeld hebt. Op andere momenten zal ik je aanmoedigen om door te zetten, zelfs als het moeilijk wordt. Maar altijd ben ik er om je te ondersteunen bij uitdagingen, met respect voor jouw tempo en jouw keuzes. Samen kunnen we tot nieuwe inzichten en betekenissen komen die jou helpen om opnieuw verder te kunnen.  

Daarnaast hoop ik voor jou een veilige omgeving te bieden, waarin je vrijuit kan spreken en je je gehoord en begrepen voelt. Met aandacht en zonder oordeel luister ik naar jouw verhaal.  

Klinisch psychologe
Doelgroep: kinderen en jongeren
IQ-onderzoek (Nederlands)
Visumnummer: 265191

Amelia Peeters

Amelia is klinisch psycholoog en heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Naast het begeleiden van kinderen en jongeren, in het bijzonder waarbij het vastloopt in het schooltraject, is zij gespecialiseerd in psychodiagnostiek (intelligentieonderzoek en aandacht- en concentratieonderzoek). Zij kent naast het werk in het klinisch veld ook een jarenlange ervaring in het onderwijs. Momenteel is zij werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel als assistent op de faculteit Psychologie en is zij mede-coördinator van een groepspraktijk in Antwerpen waar zij ook psychodiagnostiek uitvoert.

Administratieve rots in de branding
Empathisch telefoonwonder

Monique Pieters

Naar mensen luisteren doe ik graag. Ik ben gefascineerd door hun verhalen en ervaringen, en ik vind het geen moeite om er voor hen te zijn. Als gewezen leerkracht en met twintig jaar ervaring als vrijwilliger bij een hulplijn, sta ik nu klaar aan de telefoon om u graag te helpen met het maken van een afspraak of het beantwoorden van een andere vraag.

Klinisch psychologe |  Seksuologe | Cliëntgericht therapeute i.o.
Doelgroep: volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands | Engels
Visumnummer: 261158

Inge Robin

“All human interactions are opportunities either to learn or to teach.”
Scott Peck

Graag ontmoet ik jou van mens tot mens en luister ik vanuit een oprechte interesse naar jouw uniek levensverhaal. Samen gaan we op zoek naar hoe de struikelblokken in je leven verschoven kunnen worden, vanuit het geloof dat deze ook groeimogelijkheden bieden. Hierdoor kan een nieuw evenwicht ontstaan. Zelf nam ik vroeger liever de hogesnelheidstrein met weinig tussenstops. Ik raasde door het leven met veel hobby’s, plezier en humor. Hoewel ik dat deel van mezelf nog altijd belangrijk vind, leerde ik sinds mijn opleiding tot psycholoog steeds meer dat stilstaan bij bepaalde ervaringen en jezelf openstellen voor je binnenwereld, helend kan zijn. Dit wil ik ook meegeven aan anderen. Iedere mens is bijzonder en heeft eigen kwaliteiten en talenten. Ik geloof dat wij van elkaar kunnen leren en hecht dus veel waarde aan een goede klik, afstemming en authenticiteit binnen therapie. Ik werk hoofdzakelijk vanuit een cliëntgericht perspectief en leg de nadruk op het persoonlijk gevoelde contact tussen ons, waarbij jij de gids/kenner van je eigen leven bent en ik de gids van het therapeutisch proces. Ook heb ik aandacht voor wat er zich in je context afspeelt en met wie je je verbonden voelt, omdat ik geloof dat we worden wie we zijn in verbinding met anderen.

In het kader van verbondenheid kan seksualiteit ook een belangrijke pijler binnen je leven zijn. Soms zijn seksuele bezorgdheden moeilijk uit te spreken. In therapie kan hier indien gewenst ruimte voor gecreëerd worden. Als seksuoloog zal ik je begeleiden in het onder woorden brengen van je seksuele zorgen zonder dat er een oordeel geveld wordt, zodanig dat we hier samen nieuw licht op kunnen werpen.

Klinisch psycholoog | Cliëntgericht therapeut | Supervisor
Doelgroep: jongeren en volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands | Engels
Visumnummer: 265900

Stijn Van Buggenhout

Mijn basisopleiding is klinische psychologie. Bij sommige problemen heb je nood aan een klankbord, een meer oplossingsgerichte benadering, een extern paar ogen en oren die je helpend inzicht kunnen bieden zonder dat je probleem op grote diepte dient geëxploreerd en behandeld te worden. Je zou kunnen zeggen dat in dit geval een psychologische behandeling volstaat.

Daarnaast ben ik psychotherapeut wat je kan beschouwen als een specialisatie van de psychologie. Er bestaan verschillende soorten psychotherapie. Na soms korte, soms langere omzwervingen in de gedragstherapie en psychoanalyse, ben ik thuisgekomen in de cliëntgerichte en emotion-focused therapie. Dit is een therapievorm die persoonsgericht is en voorbij labels, klachten en symptomen kijkt. Cliëntgerichte therapie is aangewezen wanneer je het nodig hebt om dieper in te gaan op je problemen. De focus op je gevoelswereld staat daarbij centraal als inzichtgevende en motiverende kracht. Ik houd van deze therapievorm omdat ik ze bijzonder respectvol en waarderend vind. Het uitgangspunt is dat mensen zelf kunnen – en in existentiële zin ook moeten – kiezen en weten wat zij doen, denken en laten. Het is de taak van de psychotherapeut, mijn taak dus, te helpen om je eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. Dus ik leer jou niet wat je moet doen, maar jij ontdekt zelf wat je wil en kan.

Tot slot ben ik supervisor en begeleid ik psychologen en psychotherapeuten, al dan niet in opleiding, die ondersteuning nodig hebben bij bepaalde begeleidingen, thema’s of op andere vlakken.

Klinisch psychologe
Doelgroep: kinderen en jongeren
Begeleidingen in: Nederlands | Engels
Visumnummer: 350017

Ulrike Van Den Meersche

Heb je er al eens bij stil gestaan dat een kind intuïtief zijn hart toont bij het woordje ‘ik’ en nooit zijn hoofd? Het hart staat symbool voor goedheid en zo zie ik het ook. Elk kind, elke mens is in wezen goed, daar ben ik van overtuigd. Het hoofd, met vaak negatieve gedachten, heeft ons dat echter doen vergeten.

In mijn praktijk zullen we op zoek gaan naar belemmerende gedachten en gewoonten, maar ook naar persoonlijke sterktes en kwaliteiten. Door los te laten wat niet meer dient en eigen sterktes te vergroten, kunnen we samen de weg naar het hart terugvinden. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet altijd. Het is belangrijk te weten dat deze weg met vallen en opstaan gaat, maar dat je er niet alleen voorstaat. Wees hierbij lief voor jezelf en heb geduld. Niets gaat vanzelf. Weet dat moeilijke periodes groeimomenten zijn. Uit een put klimmen is soms erg moeilijk, maar eens je weer boven bent, mag je fier zijn op jezelf. Dan heb je weer een beter overzicht en zie je weer hoe mooi de wereld wel is. Bij dit proces wil ik je graag een hand aanreiken zodat het klimmen makkelijker wordt.

Systeemtherapeute | Counselor
Doelgroep: volwassenen
Begeleidingen in: Nederlands | Frans | Engels

Dominique Van Hespen

Als kind heb ik een grote overlevingstocht ondergaan. Ik was een reiziger, vaak zonder kompas of kaart. Ik werd een plantrekker, die evolueerde naar een plannenmaker. Professioneel uitte dit zich in diverse leidinggevende functies en ondersteuning van teams en collega’s, steeds in de context van organisaties die hulpverlening tot doel hadden. Pas toen ik mijn tocht rijker wilde maken door systeemtherapeute te worden ontdekte ik dat mijn tocht niet begonnen was met mijn geboorte. Ons verhaal over wie we zijn, eigenwaarde, over goed genoeg zijn, hoe we in relaties staan, start in ons gezin van herkomst, maar kent ook wortels voordien en wordt beïnvloed door de vele ervaringen en omstandigheden die ons omringen. Ik moest aan de slag en mijn eigen kindpatronen leren onderkennen zodat ik me vrijer en lichter kon begeven op de reizen die ik nog zou maken in mijn leven. De Ander werd mijn professionele thuishaven. De filosofie die De Ander hanteert sluit aan bij de persoon die ik wil zijn. We kunnen de soms voor ons geplaveide wegen, zware rugzakken en lastige levensomstandigheden uit het verleden moeilijk veranderen, maar we kunnen beslissen hoe we ermee omgaan in het heden en hoe het verder te gaan dragen in de toekomst. Een pad kan ook eindigen en het niet meer samen met de liefdevolle ander op pad kunnen gaan, vraagt soms rouwbegeleiding. Andere levensgebeurtenissen, soms zeer extreme, kunnen zodanig impact op ons hebben dat we echt verloren lopen, niet meer verbonden zijn met onszelf, de ander en/of de wereld. EMDR kan helpen na psychotrauma om de verbinding te herstellen en verwerking te bewerkstelligen. Als psychotherapeute ben ik benieuwd en nieuwsgierig naar de unieke persoon die jij geworden bent op jouw pad…

Contact

Je kan ons bereiken via telefoon: op 02/356.81.38 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12-13uur. Op alle andere momenten kan u een bericht nalaten en nemen wij contact met u. | via e-mail: info@deander.be | via het contactformulier hieronder.

Locatie

De praktijk is gelegen in het centrum van Lembeek (Halle) in de Weerstandsstraat nr. 11. Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat of op het Claesplein (voor de kerk) of het Stevens-de Waelplein (achter de kerk).

We zijn tevens vlot bereikbaar via het openbaar vervoer: het treinstation van Lembeek bevindt zich op enkele minuten wandelafstand en er is een bushalte van De Lijn (lijn 156) vlakbij in de straat.

Afspraak maken

Je kan hier een afspraak maken door te klikken op één van onderstaande knoppen: voor een eerste afspraak klik je op de knoppen onder ‘intakegesprek’.

Je kan ook een afspraak maken via telefoon: op 02/356.81.38 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12-13uur of via e-mail: info@deander.be.

Kinderen & jongeren

Intakegesprek

Vervolgafspraak

Volwassenen

Intakegesprek

Vervolgafspraak

Seksuologie

Intakegesprek

Vervolgafspraak

IQ-onderzoek

Momenteel kampen wij met een wachtlijst van enkele maanden. Wanneer je een afspraak maakt, zal je weliswaar op korte termijn een intakegesprek hebben. Nadien kom je op de wachtlijst terecht. Wanneer jij aan de beurt bent, zullen wij je contacteren om een opstart-afspraak te maken bij de psycholoog/psychotherapeut die als eerste ruimte vrij heeft in zijn of haar agenda.
Een overzicht van alle (geconventioneerde) psychologen in Halle-Vilvoorde kan je hier vinden: https://psychewijzer.be/epzvlaamsbrabant.