Als kind en jongere kan het leven best moeilijk zijn en kan je worstelen met bepaalde vragen of problemen. Bij kinder- en jongerentherapie wordt er samen met het kind of jongere op zoek gegaan naar een manier om de betekenis van de zorgen of moeilijkheden te begrijpen. We vertrekken daarbij vanuit het geloof en het vertrouwen in de mogelijkheden en de groeikracht van elk kind, jongere en zijn of haar gezin.

Voor sommige (jonge) kinderen is praten soms moeilijker en wordt er meer met spelmateriaal gewerkt in therapie. Zij het via de taal, zij het via het spel, we willen aan kinderen en jongeren de ruimte geven om hun belevingen ten volle te ervaren en te uiten hierbij voldoende aandacht hebbend voor de nodige veiligheid. Om op die manier de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige te herstellen of optimaal te stimuleren.

Tijdens individuele psychotherapie zullen we samen met u zoeken hoe uw klachten of problemen die u ervaart begrepen kunnen worden, naar manieren om dichter bij uzelf te komen en uw wensen, hoop en verlangens duidelijker vorm te geven, naar een weg om bepaalde ervaringen te verwerken, om dichter bij uzelf te komen of wat u wilt bereiken.

Wij bieden hierbij geen kant-en-klare oplossingen aan. Iedereen wordt benaderd vanuit zijn eigenheid en van hieruit zoeken we naar datgene wat u nodig hebt om dichter te komen bij datgene wat u wilt. We zijn immers allemaal verschillend, uniek in wie we zijn en in ons handelen, denken en voelen.

Relatietherapie wilt helpen inzicht te verwerven in de verschillen tussen partners en hoe deze het functioneren binnen de relatie beïnvloeden. Er wordt betracht partners leren op een liefdevolle manier te luisteren naar elkaars frustratie, pijn en verdriet en samen te zoeken naar verbinding en nieuwe manieren om met elkaar om te gaan. De bedoeling van koppeltherapie is zichzelf beter te leren kennen als individu en als partner in een relatie.

Helaas zal niet elk koppel de weg naar elkaar terugvinden en is samenblijven niet altijd een optie. Een breuk kan veel pijn en verdriet met zich meebrengen en er kunnen heel wat vragen ontstaan: over hoe het verder moet zonder elkaar, hoe je kinderen voorbereid op een breuk, hoe je als ouders ouder kan blijven zonder de andere ouder te diskwalificeren in die rol,… Ook hierin kan een relatietherapie ondersteuning bieden.

Indien een problematiek meerdere personen treft binnen een gezin kan gezinstherapie aangewezen zijn. Familietherapie kan helpen om na te gaan in welke vicieuze cirkel u als gezin bent terecht gekomen. De psychotherapeut zal samen met u en uw gezin zoeken naar de interactiepatronen die maken dat u als gezin ‘vast’ komt te zitten en wat er nodig is om uit deze negatieve spiraal te komen. Bedoeling is dat elk gezinslid zich gehoord, gewaardeerd en gesteund voelt en een nieuwe context van functioneren wordt gecreëerd waar elk gezinslid zijn/haar plek verwerft.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Het is een zeer efficiënte methode die gericht is op het verwerken van recent of lang geleden ervaren trauma dat het denken, voelen en handelen storend beïnvloed. Klassiek werd het enkel toegepast op mensen met posttraumatische stress-problemen, maar meer en meer blijkt de methode ook bij andere problematieken heilzaam.

EMDR wordt nooit toegepast enkel en alleen als techniek maar is steeds ingebed in een breder therapeutisch kader.

Meer informatie over EMDR is te vinden op de website van de Belgische EMDR-vereniging.

Synergie

1 + 1 > 2

Wij zijn gericht op samenwerking. Zowel in therapie als met collega’s binnen en buiten onze praktijk. Omdat het effect van samenwerking groter is dan wat je afzonderlijk kan bereiken.

Empathie

Het fundament

Empathie gaat erover in de ander zijn schoenen te gaan staan, met zijn hart te voelen en met zijn ogen te kijken. Het is de basis van elke zinvolle (therapeutische) ontmoeting.

Pluralisme

Gelijkwaardigheid als kracht

Ieder van ons heeft zijn eigen psychotherapeutische achtergrond. Onze verschillende invalshoeken zijn een verrijking die ons werk en de kwaliteit ervan ten goede komen.

Vertrouwen

Vertrouwen doet hopen

Wij geloven sterk in de groeikracht en de mogelijkheden van elke mens.

Kwaliteit

KWALITEIT IS ZORG

Iedereen bij De Ander heeft een erkenning als psycholo(o)g(e) en/of psychotherapeut(e). Vanuit zorg en integriteit streven we op verschillende manieren naar voortdurende kwaliteitsbewaking.

VRAGEN?

Contacteer ons