Missie: alle kinderen en jongeren kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. Awel is er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.

Visie: een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. Awel gelooft sterk in de kracht van kinderen en jongeren en neemt hen serieus. Awel signaleert waar nodig tendenzen.

Anoniem & laagdrempelig contactkanaal
Awel werkt volledig anoniem. Dit betekent dat enkel jij als oproeper en Awel ervan op de hoogte zijn als je met ons contact opneemt. Ze brengen niemand op de hoogte (geen ouders, leerkrachten, …) én telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur. Sommige van je persoonlijke gegevens worden bijgehouden door Awel. Dit doen ze om misbruik van hun hulp- en informatielijn te bestrijden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Bovendien is een gesprek met Awel helemaal gratis!