Momenteel is er een heel gevarieerd aanbod op de Belgische gezondheidsmarkt rond psychotherapie en de terugbetaling daarvan.

Zelfs per ziekenfonds bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Binnen eenzelfde ziekenfonds kunnen er zelfs verschillen optreden tussen verschillende provincies. Zeker niet vanzelfsprekend dus, om je weg daarin te banen.

Op deze pagina kan je de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds terugvinden.