Supervisie is een begeleidingsvorm van een minder ervaren therapeut door een meer ervaren therapeut. Supervisie beoogt een verbetering van het professioneel functioneren van de minder ervaren therapeut en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening aan zijn/haar cliënten. Daarnaast fungeert de supervisor vaak als poortwachter voor het beroep van psycholoog of psychotherapeut dat de supervisant wilt betreden. De relatie tussen supervisor en supervisant is evaluatief, hiërarchisch en strekt zich doorgaans uit over langere tijd.  (Bernard & Goodyear, 2014).

In supervisie kunnen we samen kijken naar begeleidingen die moeilijk lopen of thema’s waarmee je worstelt; kunnen we zoeken naar ondersteuning en handvaten wanneer je bent vastgelopen in een begeleiding; kunnen we terugkerende onzekerheden onderzoeken; kunnen we werken aan het ontwikkelen van  je eigen stijl als psycholoog of psychotherapeut; … Het finaal doel van supervisie is steeds om te groeien als therapeut of hulpverlener, om met een professionele houding en vanuit je eigen identiteit met zelfvertrouwen in je werk te staan.

Een supervisie duurt 1 uur en kan een eenmalige afspraak of een langer durend traject omvatten..

Deze inhoud wordt binnenkort aangevuld.