Als kind en jongere kan het leven best moeilijk zijn en kan je worstelen met bepaalde vragen of problemen. Bij kinder- en jongerentherapie wordt er samen met het kind of jongere op zoek gegaan naar een manier om de betekenis van de zorgen of moeilijkheden te begrijpen. We vertrekken daarbij vanuit het geloof en het vertrouwen in de mogelijkheden en de groeikracht van elk kind, jongere en zijn of haar gezin.

Voor sommige (jonge) kinderen is praten soms moeilijker en wordt er meer met spelmateriaal gewerkt in therapie. Zij het via de taal, zij het via het spel, we willen aan kinderen en jongeren de ruimte geven om hun belevingen ten volle te ervaren en te uiten hierbij voldoende aandacht hebbend voor de nodige veiligheid. Om op die manier de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige te herstellen of optimaal te stimuleren.

Tijdens individuele psychotherapie zullen we samen met u zoeken hoe uw klachten of problemen die u ervaart begrepen kunnen worden, naar manieren om dichter bij uzelf te komen en uw wensen, hoop en verlangens duidelijker vorm te geven, naar een weg om bepaalde ervaringen te verwerken, om dichter bij uzelf te komen of wat u wilt bereiken.

Wij bieden hierbij geen kant-en-klare oplossingen aan. Iedereen wordt benaderd vanuit zijn eigenheid en van hieruit zoeken we naar datgene wat u nodig hebt om dichter te komen bij datgene wat u wilt. We zijn immers allemaal verschillend, uniek in wie we zijn en in ons handelen, denken en voelen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Het is een zeer efficiënte methode die gericht is op het verwerken van recent of lang geleden ervaren trauma dat het denken, voelen en handelen storend beïnvloed. Klassiek werd het enkel toegepast op mensen met posttraumatische stress-problemen, maar meer en meer blijkt de methode ook bij andere problematieken heilzaam.

EMDR wordt nooit toegepast enkel en alleen als techniek maar is steeds ingebed in een breder therapeutisch kader.

Meer informatie over EMDR is te vinden op de website van de Belgische EMDR-vereniging.

Soms zijn seksuele problemen en bezorgdheden moeilijk uit te spreken. In therapie kan hier ruimte voor gemaakt worden zodat we er samen nieuw licht op kunnen werpen. Sekstherapie kan bestaan uit psycho-educatie, gesprekstherapie en oefeningen.

Waarvoor kan je terecht bij een seksuoloog?

 • Minder of verminderd seksueel verlangen (libido).
 • Verschil in seksueel verlangen tussen partners: hoe met dit verschil omgaan?
 • Problemen met seksuele opwinding (bv. erectieprobleem).
 • Niet / te snel / te traag klaarkomen en hier hinder bij ondervinden.
 • Pijn bij het vrijen.
 • Begeleiding en ondersteuning voor, tijdens en na een eventuele transitieperiode bij transgenders.
 • Zorgen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
 • Intimiteit en seksualiteit bij (chronische) ziekte.
 • Intimiteit en seksualiteit tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
 • Psychologische ondersteuning bij kinderwens die niet vervuld geraakt.
 • Begeleiding bij het beheersen van je seksualiteit (bv. seksverslaving).
 • Begeleiding bij verwerking wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt.
 • Een boost geven aan je seksueel leven.

Synergie

1 + 1 > 2

Wij zijn gericht op samenwerking. Zowel in therapie als met collega’s binnen en buiten onze praktijk. Omdat het effect van samenwerking groter is dan wat je afzonderlijk kan bereiken.

Empathie

Het fundament

Empathie gaat erover in de ander zijn schoenen te gaan staan, met zijn hart te voelen en met zijn ogen te kijken. Het is de basis van elke zinvolle (therapeutische) ontmoeting.

Pluralisme

Gelijkwaardigheid als kracht

Ieder van ons heeft zijn eigen psychotherapeutische achtergrond. Onze verschillende invalshoeken zijn een verrijking die ons werk en de kwaliteit ervan ten goede komen.

Vertrouwen

Vertrouwen doet hopen

Wij geloven sterk in de groeikracht en de mogelijkheden van elke mens.

Kwaliteit

KWALITEIT IS ZORG

Iedereen bij De Ander heeft een erkenning als psycholo(o)g(e) en/of psychotherapeut(e). Vanuit zorg en integriteit streven we op verschillende manieren naar voortdurende kwaliteitsbewaking.