Een VDIP-team helpt jonge mensen tussen 14 en 35 jaar, én hun omgeving om een eerste of tweede psychose te voorkomen.

VDIP wil mensen met ‘psychotisch-achtige’ ervaringen en mensen met een eerste psychose zo snel mogelijk bereiken om de situatie grondig te evalueren en waar nodig gepaste behandeling te starten.

VDIP wil de alertheid voor psychose vergroten en streeft naar een positieve beeldvorming.