UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen streven ze naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder stigma’s.

UilenSpiegel wil een vraaggestuurde zorg met respect voor de mensenrechten en waarbij menselijkheid centraal staat.

UilenSpiegel wil een wereld waar mensen met een psychische kwetsbaarheid tot volle ontplooiing komen, waar zij hun sterktes kunnen gebruiken en een rol kunnen hebben waarbij ze zich goed voelen. Een wereld waar geen taboe meer rust op psychische problemen.

http://www.uilenspiegel.net/